Connect with us

AGD/RTV

Microsoft o sztucznej inteligencji – wydajność, innowacyjność i nowe miejsca pracy

Opublikowano

dnia

Sztuczna inteligencja będzie miała pozytywny wpływ na wzrost zysków (90 proc. wskazań), większą wydajność (86 proc.) oraz innowacyjność działalności (84 proc.),
a także powstawanie nowych miejsc pracy (69 proc.). To wybrane wyniki badania ponad 400 przedstawicieli najwyższego kierownictwa firm i organizacji reprezentujących finanse, produkcję, handel oraz sektor ochrony zdrowia i publiczny, przygotowanego przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Microsoft. Uczestnicy badania reprezentujący rozwijające się gospodarki, z większym optymizmem oceniają pozytywny wpływ sztucznej inteligencji na zwiększanie konkurencyjności (83 proc.) w porównaniu do respondentów z rozwiniętych gospodarek (60 proc.).

Dziewięciu na dziesięciu liderów biorących udział w badaniu (94 proc.) wskazuje sztuczną inteligencję jako ważną technologię dla rozwiązywania strategicznych wyzwań swoich organizacji. Na szczycie listy kluczowych tematów, z którymi muszą mierzyć się ich firmy, menedżerowie z sektora prywatnego umieszczają cyberbezpieczeństwa (25 proc.), a zaraz potem niepewność gospodarczą (20 proc.), pozyskiwanie nowych klientów (18 proc.) oraz rozwój talentów i kompetencji (17 proc.). Tymczasem respondenci z sektora publicznego podkreślają znaczenie wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązaniu takich problemów, jak modernizacja IT (26 proc.) oraz ograniczenie niepewności gospodarczej (25 proc.).

Więcej niż jedna czwarta badanych (27 proc.) twierdzi, że ich organizacje już wprowadziły sztuczną inteligencję do kluczowych procesów i usług, a kolejne 46 proc. deklaruje realizację jednego lub więcej projektów pilotażowych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Trend potwierdzają polscy uczestnicy projektu.

Sztuczna inteligencja już dla nas pracuje. W Polsce aktywnie rozwija się bardzo prężny ekosystem firm, które tworzą rozwiązania oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji, konkurujące już dzisiaj w skali międzynarodowej. Gliwicka firma Future Processing wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do rozpoznawania obrazów, które stanowią podstawę wizyjnej kontroli jakości. Z kolei Synerise oferuje zaawansowaną platformę AI służącą do automatyzacji procesów biznesowych, co pozwala zwiększać skuteczność sprzedaży. Takie przykłady można mnożyć” – mówi Przemysław Szuder, Dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, Małych i Średnich Firm oraz Partnerów w polskim oddziale Microsoft.

Sztuczna inteligencja jest w przededniu swojej efektywnej eksplozji w niemal wszystkich branżach, ale z drugiej strony jest niczym koenzym Q10: oferowana przez wiele firm z branży technologicznej instrumentalnie, bez twardych naukowych weryfikacji. Dlatego my stawiamy mocno na edukację rynku i uświadamiamy naszych klientów. Badania Microsoftu potwierdzają, że nie wszystkie firmy tę świadomość mają, nie wierzą, że należy już teraz wprowadzać AI do własnych procesów. Ci, którzy prześpią temat dziś, jutro mogą już nie odrobić strat do liderów. Warto więc stworzyć strategię AI już teraz i znaleźć odpowiednich partnerów biznesowych, którzy pomogą ją wdrożyć” – mówi Jarosław Królewski, CEO Synerise.

Jeśli chodzi o zainteresowanie rozwiązaniami bazującymi na sztucznej inteligencji, to oczywiście ono jest” – mówi Szymon Janota, szef jednostki Smart City Future Processing. “Również wśród polskich firm czy instytucji sporo jest tych bardzo przychylnych innowacjom technologicznym (tzw. „early adopters”), gotowych sięgać po AI albo z AI już z powodzeniem korzystających. Trzeba bowiem pamiętać, że w dzisiejszych czasach sztucznej inteligencji bardzo często nie kupuje się wprost, a poprzez coraz bardziej zaawansowanie technologicznie czy zautomatyzowane produkty (przykładem może być chociażby wyszukiwanie głosowe  w smartfonach). Dobrze widać to w przemyśle, gdzie automatyzacja procesów postępuje od dawna i wpływa na rozwój tego sektora” – dodaje Szymon Janota.

Wśród badanych organizacji, technologia AI jest najczęściej stosowana w obszarze analizy obrazu (35 proc.), rozwoju asystentów wirtualnych (31 proc.), analizy predykcyjnej (29 proc.), uczenia maszynowego (28 proc.), przetwarzania języka naturalnego (26 proc.) oraz robotyki.

Optymistyczna ocena dotycząca AI dotyczy również wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Mimo wyrażanych niekiedy obaw w tym zakresie, respondenci przyznali, że dzięki AI powstaną nowe role organizacyjne. Jednocześnie prawie sześć na dziesięć osób (59 proc.) uważa, że sztuczna inteligencja wpłynie na zwiększenie płac, a 56 proc. rzeczywiście dostrzega wzrost stopy zatrudnienia w ich branżach i krajach dzięki zastosowaniu technologii AI.

* Wyniki badania Economist Intelligence Unit przygotowane na zlecenie Microsoft pt. „Intelligent Economies: AI’s Transfomation of Industries and Society” zostały opublikowane 30 lipca 2018 r. Badanie opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 400 kierowników wyższego szczebla pracujących w różnych branżach, w tym w usługach finansowych, służbie zdrowia, produkcji, handlu detalicznym  i sektorze publicznym. Respondenci pochodzą z następujących krajów: Francji, Niemiec, Meksyku, Polski, RPA, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

źródło: Microsoft

Kontynuuj czytanie

Facebook

Poczytaj o IOT