Connect with us

WIEDZA IOT

Wakacje coraz bliżej – Nextbase sprawdza jak jeżdżą Polacy

Opublikowano

dnia

Poruszamy się coraz bardziej zaawansowanymi samochodami, a sieć dróg jest coraz gęstsza. Niemniej w okresie wakacji odnotowywanych jest kilka tysięcy wypadków, a same podróże kojarzą się z korkami oraz wzmożonym ruchem, który dodatkowo uwidacznia się w miejscach obsługi podróżnych (MOP). Co powoduje wypadki? co denerwuje Polaków najbardziej w podróżach? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w badaniu opinii kierowców, które przeprowadzone zostało przez Nextbase. Marka ta jest liderem branży wideorejestratorów, a jednym z jej celów jest zwiększanie bezpieczeństwa na drogach.

Niebezpieczny sen

Wakacyjne podróże to najczęściej długie dystanse oraz wzmożony ruch, który rozciąga je w czasie. Dlatego niezwykle istotne jest dokonywanie postojów, które pobudzą ciało, przywrócą koncentracje. Pozwoli to uniknąć niezwykle niebezpiecznego zjawiska, jakim jest zaśnięcie za kierownicą, które może być przyczyną nawet 30% wypadków drogowych.

W badaniu dla marki Nextbase 10% polskich respondentów przyznało, że zdarzyło im się „przysnąć” za kierownicą. Jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom z uwzględnieniem podziału na płci, to zdecydowanie częściej odpowiedź twierdzącą wskazywali mężczyźni (13%) niż kobiety (6%). Ciekawie wygląda również rozkład odpowiedzi w ujęciu regionalnym. Najwięcej osób przyznało, że zasnęli za kierownicą w województwach podlaskim (23%) oraz świętokrzyskim (22%). Na drugim biegunie znaleźli się kierowcy z województw łódzkiego oraz dolnośląskiego (po 5% wskazań odpowiedzi twierdzącej).

W skali światowej Polacy pod tym względem wypadają dobrze. Jedynie w przypadku Niemców, Brytyjczyków oraz Holendrów mieliśmy do czynienia z mniejszym odsetkiem wskazań – po 9%. Najwięcej osób, które przyznały się do zaśnięcia za kierownicą było w Stanach Zjednoczonych (19%) oraz Australii (16%).

Wypadki spowodowane zaśnięciem za kierownicą mają najczęściej miejsce, gdy natężenie ruchu jest niewielkie, co dodatkowo rozpręża kierowcę. Również z tego względu, przy braku świadków, uzyskanie dowodów dla ubezpieczyciela jest utrudnione. Rozwiązaniem takiego problemu mogą być kamery samochodowe, które rejestrują zdarzenia. Dodatkowo w przypadku wideorejestratorów Nextbase nieoceniona jest funkcja Emergency SOS, która w razie potrzeby powiadomi służby medyczne wraz z podaniem miejsca zdarzenia.

 

Jak to jest z tymi smartfonami

Używanie smartfonu podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ osłabia naszą czujność i rozprasza uwagę, a podczas prowadzenia samochodu każda sekunda roztargnienia może skutkować poważnymi konsekwencjami. Mimo to aż 21% polskich respondentów przyznało, że zdarza im się korzystać z telefonu bez zestawu głośnomówiącego. Ponownie częściej zjawisko to występuje w przypadku mężczyzn (26%) niż kobiet (16%).

Dużo mówią w tym zakresie również inne dane demograficzne. Najczęściej korzystać z telefonu podczas jazdy zdarza się ludziom młodym, a odsetek ten spada w kolejnych grupach wiekowych:

 • Wiek 18 – 24 (lat) – 34%
 • Wiek 25 – 34 (lat) – 25%
 • Wiek 35 – 44 (lat) – 25%
 • Wiek 45 – 54 (lat) – 19%
 • Wiek 55+ (lat) – 14%

Co ciekawe, zgodnie z wynikami badań, skłonność do korzystania z telefonu podczas jazdy jest skorelowana z poziomem dochodów. Do tego wykroczenia przyznało się 17% osób z deklarowanymi zarobkami poniżej 4000 zł, natomiast w przypadku respondentów z dochodami powyżej tej kwoty mieliśmy do czynienia z 24% wskazań.

 

Polacy, a systemy wspomagania kierowców

Marka Nextbase w swoim badaniu zapytała również polskich kierowców o to czy ich samochody są wyposażone w systemy wspomagania, jak asystent martwego pola czy utrzymania pasa ruchu. W 22% przypadków mieliśmy do czynienia z odpowiedzią twierdzącą. Oto jak na tym tle wypadają Polacy na tle innych krajów:

 • Australia – 24%
 • Kanada – 27%
 • Czechy – 19%
 • Niemcy – 25%
 • Francja – 23%
 • Holandia – 21%
 • Polska – 22%
 • Szwecja – 29%
 • Wielka Brytania – 23%
 • Stany Zjednoczone – 28%

 

Co Polaków denerwuje podczas podróży

Jak wynika z badania, Polacy podróżują samochodami dużo. Aż 41% respondentów zadeklarowało, że miesięcznie przemierza ponad 600 kilometrów. Jako największe wyzwania ze strony natury zdecydowanie najczęściej wskazywane były zmieniające się warunki drogowe (63%), a na dalszych miejscach mgły (28%) oraz oślepianie przez słońce (8%). Z kolei u pozostałych uczestników ruchu drogowego najbardziej denerwują nas takie zachowania jak: nieodpowiedzialna jazda (34%), korki (25%), „jazda na zderzaku” (11%) oraz szeroko pojęta agresja drogowa (11%). W tym kontekście nie dziwi fakt, że aż 76% polskich respondentów stwierdziło, że czułoby się bardziej komfortowo podczas podróży, mając zainstalowany w samochodzie wideorejestrator. Dodatkowo wcześniejsze badania marki Nextbase wykazały, że posiadanie w kamery samochodowej zmniejsza prawdopodobieństwo niebezpiecznej lub lekkomyślnej jazdy o 33%. W tym kontekście respondenci zostali zapytani czy zgadzają się z tezą, że wideorejestrator istotnie wpływa na bezpieczeństwo drogowe. Aż 66% polskich respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

 

O badaniu:

Informacje opierają się na ankiecie przeprowadzonej przez YouGov Deutschland GmbH w imieniu Nextbase. W trakcie tego procesu (od 26 listopada do 5 grudnia 2021 r.) w Polsce przebadanych zostało 1012 osób w wieku 18 lat i starszych. Pozostałe kraje, w których przeprowadzono ankietę, to Australia (1020 uczestników), Kanada (1003 uczestników), Czechy (1014 uczestników). Francja (1022 uczestników), Holandia (912 uczestników), Niemcy (1018), Szwecja (1015), Wielka Brytania (1030 uczestników) i Stany Zjednoczone (1022 uczestników). Ankieta jest reprezentatywna.

Kontynuuj czytanie

Facebook

Poczytaj o IOT